۲۸
خرداد

نیروگاه های مقیاس کوچک گازسوز

 کسب و کارهای زیادی به دنبال تامین برق مستقیم برای خود هستند، این مسئله باعث می­شود تدریجا ساختار شبکه توزیع برق تغییر نماید و به نظر می رسد نیروگاه...

ادامه مطلب