همکاری با ما

همکاری با ما

برای همکاری با شرکت تانیر ، لطفا فرم درخواست همکاری را کاملا و با اطلاعات صحیح پر و ارسال بفرمایید.

توجه کنید که فرم در چند مرحله تهیه شده و پر کردن تمامی قسمت های ستاره دار ضروری می باشد.

پس از دریافت و ارزشیابی اطلاعات شما در صورت صلاحدید ، همکاران ما با شما تماس می گیرند.

فرم درخواست همکاری