گاز طبیعی

موتور گاز سوز
۳۱
مرداد

موتورگازسوز چیست؟

موتور گازی یا موتور گازسوز یا موتور گاز طبیعی، موتوری است که گاز طبیعی را می سوزاند و انرژی مکانیکی ایجاد شده را به وسیله ژنراتور به برق تبدیل...

ادامه مطلب