۱۴
آذر

هزینه احداث نیروگاه مقیاس کوچک گازی

هزینه های ساخت و احداث نیروگاه به عوامل زیادی بستگی دارد و مقدار آن با توجه به: کیفیت تجهیزات و اجرا شرایط ساختگاه فواصل از شبکه سراسری برق و...

ادامه مطلب