18
ژوئن

انرژی خورشیدی

انرژی خورشیدی در اوایل قرن هفتم قبل از میلاد توسط انسان ها استفاده می شد. زمانی که گفته شده است انسان ها از نور خورشید برای روشن کردن آتش...

ادامه مطلب