نخستین نمایشگاه موتورژنراتور، توربین و ماشین های دوار
19
شهریور

نخستین نمایشگاه موتورژنراتور، توربین و ماشین های دوار

خدمات انرژی تانیر مقدم شما را در نخستین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی موتورژنراتور، توربین، ماشین های دوار  و خدمات و فن آوری های وابسته گرامی می دارد.

زمان : 11 الی 14 اسفند 1396 محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان شهید چمران