#
  • English
  • 19 تیر 1399 ساعت:10:9:14
  • 021-43947

نیروگاه های تولید پراکنده (IPP)

طراحی و تامین موتورژنراتور، نصب مولدهای نیروگاه های تولید پراکنده و پس از آن تامین قطعات یدکی و مصرفی این نیروگاه ها از جمله تخصص های این مجموعه در کشور می باشد. این شرکت با تکیه بر دانش و تجربه حاصل از بیش از یک دهه فعالیت ارائه مشاوره و تامین برق، حرارت و برودت صنایع می باشد.