#
  • English
  • 19 تیر 1399 ساعت:10:23:17
  • 021-43947

صنایع خود تامین

نیاز صنایع به تامین برق پایدار و مطمئن از مهم ترین نکات قابل توجه در استفاده از مولدهای مقیاس کوچک می باشد. این مهم از بدو تاسیس تانیر در دستور کار این مجموعه بوده و هم اکنون این مجموعه با حداکثر توان خود در این مسیر گام بر می¬دارد. در همین راستا این مجموعه تامین برق حرارت و برودت برخی از صنایع را در کشور به اتمام رسانده است.