#
  • English
  • 10 مهر 1399 ساعت:3:25:16
  • 021-43947

مشاوره فنی / اقتصادی

این مجموعه با دارا بودن تجربه کافی در رابطه با اجرای نيروگاه های توليد پراکنده، قابليت تهيه گزارشهای فنی و مالی، مشاوره جهت اخذ قرارداد خريد تضمينی برق و ساير مجوزهای مرتبط برای احداث نيروگاه را دارد.

فرم مشاوره و امکان سنجی

  • نام و نام خانوادگی:*
  • شماره تماس:*
  • نام شرکت:
  • پست الکترونیک:*
  • مشاوره در زمینه :
  • پرکردن موارد ستاره دار الزامی است
  • لطفا کاراکترهای موجود در شکل زیر را داخل باکس وارد کنید:*