#
  • English
  • 10 مهر 1399 ساعت:2:31:37
  • 021-43947

طراحی مهندسی

خدمات انرژی تانیر با دارا بودن متخصصین با تجربه، در هر پروژه با در نظر گرفتن سناریوهای متعددی مانند حداکثر سازی راندمان تولید، کاهش هزینه های تمام شده، افزایش طول عمر نیروگاه، شرایط خاص پروژه و طرحی دقیق و انحصاری از مجموعه سیستم های ساختمانی، مکانیکی و الکتریکی نیروگاه را در سطح پایه و تفصیلی خلق نموده و تمام آنچه را که برای ساخت صحیح و بهره برداری مطمئن از یک نیروگاه تولید انرژی مورد نیاز است را در قالب نقشه های مهندسی و قابل استفاده برای اجرا مدون می سازد.
به منظور تکمیل مراحل لازم برای سفارش کالا، لیست تامین کنندگان ( Vendor List ) منطبق با هر سایت و شرایط منطقه ای تهیه و در اختیار کارفرما قرار می گیرد.