#
  • English
  • 10 مهر 1399 ساعت:4:32:58
  • 021-43947

احداث اولین نیروگاه تولید پراکنده

احداث اولین نیروگاه تولید پراکنده کشور به ظرفیت 1.7 مگاوات در فاز اول در استان البرز شهرک صنعتی نظرآباد به درخواست شرکت شهرک های صنعتی