#
  • English
  • 3 خرداد 1398 ساعت:0:8:11
  • 021-43947

بهره برداری از بزرگترین نیروگاه CCHP کشور در برج میلاد

بهره برداری از بزرگترین نیروگاه CCHP کشور در برج میلاد